Återvinna spillvärme

Industriell spillvärme, även kallad restvärme, är överskottsvärme som inte kan användas direkt i den industriella processen.

Den vanligaste spillvärmen kommer från den energiintensiva industrin. Här finns potential att återanvända mer. Exempelvis är livsmedels- och tillverkningsindustrin branscher där många processer brukar ge spillvärme.

Användbar spillvärme från lokaler kommer framför allt från överskottsvärme i avloppsvatten, och bortkyld värme från komfort- och processkylning.

Spillvärme kan omvandlas till ekonomisk resurs

Ekonomiska aspekter av spillvärme handlar om att utvärdera och förstå hur denna värme kan omvandlas till en ekonomisk resurs istället för att betraktas enbart som förlust. För att förverkliga spillvärmeprojekt behöver de lokala förutsättningarna och de lokala leverantörerna kartläggas. Det har visat sig att det ofta är frågor om finansiering och vinstdelning som gör att samarbeten försvåras.

Först optimering, sedan spillvärme

Det är viktigt att i första hand optimera själva energianvändningen inom lokalen. Först när detta gjorts, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, kan lösningar för spillvärme undersökas.

Läs mer om hur du kan energieffektivisera dina processer i Energimyndighetens publikation Metodstöd för energieffektivisering i företag (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.