Tryckluft

Inom industrin används tryckluft främst i produktionsprocesser och till verktyg och maskiner. Ett exempel är vid blåsning för munstycken och blåspistoler.

Hand håller i tryckluftsmunstycke i industrilokal.

För att använda tryckluft krävs en kompressor. De finns i olika storlekar och med olika tryck- och tankvolym.

Tre procent av den totala industrins elenergi går till tryckluftsproduktion. Energikostnaden utgör 70 procent av den totala kostnaden för tryckluftsproduktion under en 15-årsperiod eller en kompressors livstid. Investeringen utgör bara 20 procent av totalkostnaden.

Minska läckaget

Tryckluftsproduktion har ofta en stor energieffektiviseringspotential, på grund av den stora mängden läckage som vanligtvis förekommer. Läckaget ger ökad energiåtgång, eftersom kompressorn måste jobba hårdare för att hålla trycket uppe. Därför behövs regelbundna kontroller för att upptäcka och åtgärda eventuella läckor.

Dimensionering och spillvärme

Tryckluften kan även vara över- eller underdimensionerad. Därför är det viktigt att trimma systemet, för att uppnå ett optimalt arbetstryck.

En stor del av den tillförda energin till tryckluftkompressorn blir spillvärme, som kan tillvaratas och återvinnas på olika sätt.

Prioriteringsordning

Prioriteringsordning för åtgärder i tryckluftssystem:

  1. Se till att tryckluftsapparaten är avstängd när den inte används.
  2. Sök och täta läckor.
  3. Sänk drifttrycket.
  4. Sektionering av lokaler och maskiner.
  5. Styrning och dimensionering av kompressorer.
  6. Värmeåtervinning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.