Isolering

Isolering minskar värmeförluster via tak, väggar, golv, ventilation samt fönster och dörrar. Se därför till att du har rätt tilläggsisolering hemma.

Klimatskal

Så här kan du minimera energiförlusterna:

 • Tilläggsisolera vind och yttervägg.
 • Byt till bättre isolerade fönster och dörrar.
 • Se över husets samtliga tätningslister.

Värmens väg genom klimatskalet

Ungefär så här mycket värme försvinner genom varje byggnadsdel, enligt Energimyndighetens schablonberäkning för en genomsnittsvilla:

 • Tak: 15 %
 • Väggar: 20 %
 • Golv/källare: 15 %
 • Fönster och dörrar: 35 %
 • Ventilation: 15 %
Tecknad bild av ett hus som visar värmeförluster. Fönster och dörrar 35 %, väggar 20 % och 15 % vardera för ventilation, tak samt golv och källare.

Att tänka på när du ska tilläggsisolera

Grund

Tilläggsisolering av golv är egentligen bara möjligt i hus med torpargrund, krypgrund eller på plintar. Tilläggsisolering av källare kan löna sig, särskilt om den är uppvärmd till normal rumstemperatur.

Hus med platta på mark kan inte tilläggsisoleras, eftersom isoleringen bör ligga under plattan. En mycket tunn isolering kan göras från ovansidan, men det kräver mycket arbete och ger liten besparing.

För att få en varmare och torrare grund finns andra åtgärder än att isolera bottenbjälklaget:

 1. Ta bort allt organiskt material från marken.
 2. Om det finns stående vattensamlingar ska de helst ledas bort eller fyllas med sand.
 3. Täck marken med plast- eller byggfolie.
 4. Isolera grundmurarna inifrån och helst även marken med exempelvis. 100 mm cellplastskivor.

Fasad

Tilläggsisolering av ytterväggar och fasad kan spara mycket energi. Det är dock ett stort arbete som lönar sig framför allt om fasaden ändå behöver bytas. Tilläggsisoleringen bör ske utifrån för att minska risken för fuktproblem och köldbryggor.

Tak

Varm luft stiger uppåt. Tilläggsisolering av vinden fungerar därför som en termos. Den behåller värmen på vintern och ger bättre inomhusklimat på sommaren. Det är en relativt enkel och lönsam åtgärd, speciellt om nuvarande isolering är mindre än 20 cm.

Fönster och dörrar

I en villa med tvåglasfönster försvinner upp till en tredjedel av husets värme genom fönstren. Fönster med dålig isolering kan också orsaka kallras, vilket du ofta upplever som golvdrag. Det finns olika åtgärder mot detta.

Den enklaste åtgärden när det gäller fönster och dörrar är att sätta in nya tätningslister om de gamla är slitna.

Om du vill förbättra U-värdet (anger hur energieffektivt det är) för ett fönster kan du antingen renovera eller byta ut fönstret. Ju lägre U-värde, desto bättre. Ett energieffektivt fönster har högst ett U-värde på1,0.

Håll fukten borta

Det är viktigt att tilläggsisoleringen görs på rätt sätt, för att undvika fuktproblem. Rådfråga kommunens energi- och klimatrådgivare eller anlita en fuktsakkunnig hantverkare.

Räkneexempel

Tilläggsisolering är ofta en lönsam investering om den befintliga isoleringen är mindre än 20 cm tjock. Om du till exempel har 10 cm isolering idag och lägger till ytterligare 20 cm, blir det minskade värmebehovet cirka 20 kWh/m² och år.

Renovera eller byta fönster?

Återbetalningstiden för att byta ut hela fönster ligger på 15–30 år. Därför behövs oftast fler skäl än att spara energi för att motivera ett byte, som att fönstren är otäta och i dåligt skick.

Om båge och karm däremot är i bra skick finns det andra, billigare alternativ.

Renovera befintliga fönster

Fönsterrenovering kan bevara husets estetik samtidigt som det ger många plusvärden:

 • Värmeläckaget minskar.
 • Uppvärmningskostnaden blir lägre.
 • Kallraset minskar.
 • Inneklimatet blir behagligare.

Befintliga fönster, till exempel tvåglasfönster, kan ersättas eller kompletteras med glas på innerbågen:

Energiglas: Metallbeläggning på ena sidan av rutan som reflekterar värmen. Genom att byta till energiglas kan energiläckaget minska med cirka en tredjedel.

Isolerruta: Två eller tre glas i ett tillslutet paket, fyllt med ädelgas. Isolerrutor med energiglas minskar energiläckaget med cirka hälften.

Ta hjälp av ett proffs

Ta hjälp av en erfaren hantverkare för att få hjälp att isolera rätt. Företag som säljer isolering brukar också ha information om hur du ska gå tillväga.

 • Om du är osäker på vad som passar bäst för ditt hus kan det vara värt att kontakta en sakkunnig.
 • Ett sätt att avgöra husets behov av isolering är termografering med värmekamera. Det är också ett bra sätt att kontrollera arbetet efteråt.
 • Under den första vintern efter utfört arbete är det också bra att kontrollera att husdelarna som isolerats ser ut och luktar normalt.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.