Ventilation

Ett väl fungerande ventilationssystem skapar ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Det kan även spara energi i vardagen.

FTX-ventilation.

FTX-ventilation.

Varför är det viktigt att ha bra ventilation?

För att undvika dålig lukt och mögel behöver bostäder och lokaler bra ventilation. Det kan även bidra till att förebygga astma- och allergiproblem, och förbättra vårt välbefinnande och vår koncentrationsförmåga.

Visste du att?

 • Vi i Sverige tillbringar i genomsnitt 90 procent av vår tid inomhus.
 • Varje person andas in och ut 25 000 liter luft varje dygn.
 • En vanlig familj tillför varje dygn fukt motsvarande 10 liter vatten, genom att till exempel andas, duscha och diska.
 • Möbler, smink, mobiltelefoner och nästan allt annat vi har hemma avger ämnen som behöver ventileras bort.

Har min bostad dålig ventilation?

 • Känns luften i bostaden instängd när du varit hemifrån länge?
 • Har du ofta kondens på insidan av dina fönster?
 • Tar det mer än 20 minuter för imman på badrumsspegeln att försvinna?
 • Har du ofta huvudvärk, irriterade ögon eller luftvägar?

Allt detta kan vara tecken på dåligt fungerande ventilation.

Kan jag byta ventilationssystem?

Husets konstruktion påverkar förutsättningarna för att byta från exempelvis självdrag till mer effektiv ventilation. 1-planshus med kallvind har ofta bra förutsättningar för ombyggnad, medan det kan vara svårare i ett 1½-planshus.

Självdragsventilation kan ofta kompletteras med en frånluftsfläkt eller självdragsförstärkare.

Om du har ett frånluftssystem där uppvärmningen är direktverkande eller vattenburen el, brukar en konvertering till frånluftsvärmepump vara ett alternativ. Funktionen på ventilationen blir densamma, men du återvinner värmen i frånluften.

Från- och tilluft med värmeväxling (FTX-system) går bra att kombinera med de flesta uppvärmningssystem, men det kräver utrymme för tilluftskanaler. Har du ett från- och tilluftssystem är det oftast ganska okomplicerat att byta till FTX. Ventilationsfunktionen i FT och FTX är densamma, med skillnaden att FTX tar vara på energin i frånluften.

Olika ventilationssystem

Självdragsventilation (S)

Förekommer främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1970. Luften strömmar in genom tilluftsventiler och ut genom frånluftsventiler i toalett, badrum, kök eller genom skorstenen. Självdrag kan fungera dåligt på sommarhalvåret, eftersom luftflödet främst uppstår vid temperaturskillnader.

Fläktstyrt frånluftssystem (F)

Vanligast i flerbostadshus, men förekommer även i villor byggda efter 1970. Tilluft kommer in genom ventiler och via vädring. Frånluft sugs ut med hjälp av en fläkt i kök, badrum och toalett.

Fläktstyrt till- och frånluftssystem (FT)

Har använts sedan början av 1970-talet. Tilluft trycks in via fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut i kök, badrum och toalett med hjälp av en fläkt.

Fläktstyrt frånluftssystem med värmeåtervinning (FX)

Tilluft kommer in genom ventiler. Frånluftens värme återvinns vid den fläktstyrda frånluftsventilatonen.

Fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeväxlare (FTX)

Värmeväxlaren återvinner värmen i frånluften, vilket ger ett energisnålt ventilationssystem.

Tänk på att underhålla din ventilation

Underhåll din ventilation regelbundet, exempelvis genom att rengöra fläktar, ventiler och kanaler och genom filterbyten och injustering.

 • Kontrollera att luftflödet är rätt för ditt behov.
 • Inför behovsstyrning, så att ventilationssystemet inte alltid är på full styrka.
 • Sänk tilluftstemperaturen.
 • Årstidsanpassa luftflöden.
 • Se över möjlighet till värmeåtervinning.

Ventilationssystemet påverkas av andra åtgärder, som tilläggsisolering eller byte av fönster. Vid sådana arbeten ska du därför även se över ventilationen. Du kan exempelvis behöva justera luftflöden eller installera nya ventiler.

Behöver du hjälp?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.