Kyla på sommaren

Varma somrar gör att behovet av att hålla nere inomhustemperaturen ökar. Att kyla ner huset med solavskärmning och att utnyttja den kalla nattluften är åtgärder som inte kräver mycket energi.

Luftkonditionering.

Kylmetoder

I de flesta fall räcker det med passiv kyla för att hålla temperaturen på önskad nivå. Passiv kyla innebär att du hindrar värme från att komma in eller utnyttjar naturlig kyla. Naturlig kyla kallas ofta frikyla, eftersom själva kylan är gratis och det bara krävs energi för att få den att cirkulera. Börja alltid med att se över denna möjlighet.

Men om det skulle behövas ytterligare kyleffekt kan till exempel värmepumpar skapa detta genom att låta kompressorn producera kyla. När någon form av kylmaskin används kallas det aktiv kyla.

Stoppa värmen innan den kommer in

Skuggande växtlighet, takutsprång, markiser och andra solskydd kan användas för att minska solinstrålningen. Detta är oftast tillräckligt för att hålla nere temperaturen inomhus under större delen av året.

Skydda fönstren

Mycket solvärme släpps in via fönstren. Många och stora fönster åt söder medför oftast att inomhustemperaturen stiger snabbt under soliga dagar.

Olika typer av fönster ger olika mycket värmetillskott. Du kan minska värmeinflödet genom att välja fönster som bidrar med lågt värmetillskott, och genom att använda ett eller flera solskydd i solutsatta fönster. Solskydd på utsidan av fönstret ger bättre effekt.

Kyla via ventilation

För att ventilera ut värme ur huset krävs att luften ute är kallare än inne, eller att det finns ett mekaniskt ventilationssystem med kyltillsats.

I ett hus med självdragsventilation ska du inte öppna förrän luften utanför är kallare än i huset. Då kan den svalare luften komma in och ersätta den varma.

Enkla golv- eller takfläktar kan användas för att cirkulera luft. När luften rör sig kan rummet upplevas som svalare även om luften inte kyls ner. Fläktar kan också påskynda luftutbytet, om de placeras så att varm luft snabbare ventileras ut genom fönstren.

I ett hus med aktiv frånluftsventilation kan det vara möjligt att öka hastigheten på frånluftsfläktarna. Då ökar luftutbytet och temperaturen sjunker snabbare. Även i detta fall behöver luften ute måste vara kallare än inne, för att ventilationen ska ge kyleffekt. Funktionen kallas ibland nattkyla.

Kyla via värmepump

En värmepump kan i många fall även användas för att kyla. Tänk på att rören eller slangarna som distribuerar kylan i systemet alltid ska vara isolerade för att undvika kondens. Berg- och luft/luftvärmepumpar är de som är bäst lämpade för att leverera kyla.

Kyla via luft/luftvärmepump

En luft/luftvärmepump är väl anpassad för att både kyla och värma. För att få kyla vänds värmeprocessen. På energimärkningen för luft/luftvärmepumpar anges verkningsgraden för både kyla och värme. Det är de som avgör vilken energiklass värmepumpen hamnar i.

Kyla via luftkonditionering

Luftkonditionering, ofta kallad AC, kan vara fast installerad eller flyttbar. Kylningen sker oftast via ett köldmedium.

Luftkylare är en enklare typ av luftkonditionering som i stället kyler med hjälp av vatten eller is.

Innehåll på sidan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.