Laddplatser för elbilar

När elbilarna blir fler ökar behovet av laddplatser i bostadsrättsföreningen. Helst ska bilen kunna laddas på sin vanliga parkeringsplats, något som därför är viktigt för fastighetsägare att kunna erbjuda till de boende.

Två bilar i ett garage laddar.

Laddplatser i en bostadsrättsförening

Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser. Ta gärna kontakt med någon som redan gjort detta och som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Vad är en laddstation?

En laddstation är en laddbox eller en laddstolpe, med ett eller flera uttag. En laddstolpe kostar omkring 20 000–50 000 kr och en laddbox ungefär 12 000–20 000 kr (2023). Normalladdning, 3,7–11 kW, är vanligast och passar där bilen står parkerad under längre tid.

Hur installerar jag en laddplats i bostadsrättsföreningen?

Det som behövs är framdragning av el och installation av en laddbox. Arbetet utförs av en certifierad elinstallatör. Du behöver också kontrollera med elnätsbolaget att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och området.

Få bidrag för laddplats i bostadsrättsföreningen

Ni kan söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden hos Naturvårdsverket. Resten av kostnaden kan tas ut genom höjd parkeringsavgift. Därmed blir investeringen ingen merkostnad för föreningen.

Ett extra plus är att det ökar försäljningspriset på lägenheterna. En förening med laddplatser är attraktiv för potentiella köpare, vilket flera fastighetsmäklare bekräftar.

Ladda elbil i en samfällighet

Bor du i en samfällighet kan det vara lite mer komplicerat att ordna laddplatser.

Kontrollera vad som står i anläggningsbeslutet

För att skapa en gemensamhetsanläggning behövs ett anläggningsbeslut, som utfärdas av en lantmäterimyndighet. Där beskrivs tydligt vad som ingår i anläggningen, så att delägarna vet vad de gemensamt har ansvar för. Det blir också tydligt för nya ägare vilka gemensamma kostnader som kan uppstå.

Beslutet kan sedan förvaltas av en samfällighetsförening, där majoritetsbeslut gäller. Det kan också göras genom delägarförvaltning, där delägarna måste vara överens om åtgärderna.

Om anläggningsbeslutet inte gäller förvaltning av laddpunkter, kan föreningens styrelse ansöka om omprövning. Detta kan göras hos Lantmäteriet, efter beslut på föreningsstämma.

Kan vi använda eller konvertera befintliga motorvärmare?

Många undrar om befintliga motorvärmare, som finns angivna i anläggningsbeslutet, kan användas till elbilsladdning utan omprövning. Enligt Lantmäteriet krävs omprövning i de flesta fallen.

Elledningar med elcentraler kan troligen uppgraderas, enligt en dom i mark- och miljööverdomstolen. Därefter kan samfällighetsföreningen låta varje fastighet köpa en egen laddbox eller laddstolpe, eller om möjligt uppgradera motorvärmarna. För att varje fastighetsägare ska kunna betala sin egen el krävs dock att anläggningsbeslutet möjliggör detta.

Alternativ till att investera i och äga laddplatserna själva

En annan modell för laddplatser innebär att leverantören äger utrustningen och tillhandahåller laddning som en tjänst. Boxarna hyrs sedan ut direkt till de boende. På det sättet behöver inte samfällighetens anläggningsbeslut förändras, vilket kan spara tid och pengar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.