Braskamin och pellets

En braskamin kan användas till mer än trivseleldning. Den kan också komplettera annan värmekälla och göra dig mindre sårbar för höga elpriser, nu och i framtiden.

Sommarstuga vid havet.

När du har flera olika typer av värmekällor är det viktigt att de samarbetar, så att energianvändningen blir så låg som möjligt.

Mer information hittar du i Husguiden, Energimyndigheten Länk till annan webbplats..

Vanliga frågor om kaminer

Får jag installera en kamin?

Fundera först över vad som är ditt huvudsyfte med att installera en braskamin. Då blir det enklare att välja rätt sort och rätt funktioner, i förhållande till eventuella andra värmekällor.

Ta hjälp av energimärkningen på braskaminer och pelletskaminer. Energimärkningen gör att du inte bara kan jämföra olika braskaminer mot varandra, utan även braskaminer med till exempel pelletskaminer.

Du ska välja en kamin med rätt effekt för ditt hus och dina behov, för att få en så välfungerande uppvärmning som möjligt. Här kan installatören hjälpa till.

För att din elanvändning ska minska är det viktigt att du har ett bra styr- och reglersystem. Det gör att värmen från elementen eller värmepumpen sänks automatiskt när du eldar i kaminen.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunen beslutar både hur ofta sotning ska göras och priset för sotningen. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller din anläggning.

Vad ska jag tänka på innan jag installerar en kamin?

Du kan både behöva göra en bygganmälan och söka bygglov, beroende på vilka förutsättningar ditt hus har.

För att du ska kunna installera en braskamin behöver huset ha en skorsten, eller möjlighet att leda ut röken via en rökkanal i väggen. Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad. Du kan även behöva bygglov för att få installera eller ändra skorsten. Innan du bestämmer dig, kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning där du bor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.