Fjärrvärme

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som tar liten plats. Huset behöver ligga nära en fjärrvärmeledning och ha ett vattenburet uppvärmningssystem.

Fjärrvärmeverk och en flishög. 

Med fjärrvärme kan du värma både huset och kranvattnet. Kostnaderna för uppvärmning beror på fjärrvärmetaxan där du bor.

Vanliga frågor

Kan jag installera fjärrvärme?

Att skaffa fjärrvärme är inte enbart en fråga om önskan, utan även beroende på flera faktorer. Nära geografisk placering till fjärrvärmenätet, acceptans från fjärrvärmebolaget samt typen av värmesystem i huset är alla avgörande faktorer för tillgängligheten till fjärrvärme.

Hur funkar fjärrvärme?

Fjärrvärme erbjuder en bekväm värmelösning för många hem. Med reningsmöjligheter vid produktionskällan och förnybara källor som biobränslen, är det ett miljövänligt alternativ för uppvärmning.

Fjärrvärme är ofta ett enkelt sätt att värma ditt hus. Den produceras i ett fjärrvärmeverk och levereras via rörledningar i marken. En fördel är att utsläppen kan renas där värmen produceras.

Det mesta av fjärrvärmen produceras av förnybara råvaror, men det finns lokala skillnader. En stor del kommer från biobränslen, men även från sopförbränning och överskottsvärmen från exempelvis industrier.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?

Välj kommun i listan för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.