Behöver vi ansöka om bygglov för vår solcellsanläggning?

Undantagskriterier från augusti 2018 har förenklat bygglovsprocessen för solenergianläggningar, men krav på att följa bland annat byggnadens form består.

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Den 1 augusti 2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov, vilket har underlättat installationsprocessen. För att uppfylla dessa krav måste anläggningen bland annat följa byggnadens form. Den får heller inte monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla eller ligger i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret.

Läs mer om reglerna på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller kontakta din kommunala bygglovsavdelning.

Hjälpte informationen på sidan dig?