Ska jag välja bergvärmepump eller luftvattenvärmepump?

Valet mellan bergvärme och luftvattenvärmepump för uppvärmning kräver avvägning av kostnader och effektivitet.

Investeringskostnaden för bergvärme är högre än för en luftvattenvärmepump eftersom borrningen är kostsam. Fördelen med att använda bergvärme är dock att berggrunden håller samma temperatur året om medan uteluften är kallast då värmebehovet är som störst. Eftersom investeringskostnaden för bergvärme är stor blir lönsamheten bättre för hus med en hög energianvändning. Om husets energianvändning är låg kan det vara svårt att motivera en hög investeringskostnad och då kan en luftvattenvärmepump vara ett intressant alternativ.

Hjälpte informationen på sidan dig?