Hur använder jag min luftvattenvärmepump effektivt?

Luftvattenvärmepumpar utnyttjar energi från uteluften, med elpatronen som stöd vid mycket låga temperaturer. För att minska elförbrukningen är det viktigt att vara sparsam med varmvatten och hålla utomhusdelen ren.

En luftvattenvärmepump ”hämtar” energin från uteluften. Om det blir väldigt kallt ute kan elpatronen behöva hjälpa till. För att spara på elen finns några sätt att minska till energibehov. Det är bra om du är sparsam med varmvatten vid låga utomhustemperaturer. Håll även utomhusdelen rengjord så att luften fritt kan passera värmeväxlaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?