Hur kan jag optimera mitt vattenburna värmesystem?

För att optimera ditt vattenburna värmesystem behöver du bland annat kontrollera tryck och avlufta radiatorer regelbundet. Undvik även hinder kring radiatorer och utforska smarta styrningsalternativ för energieffektivitet. Nedan hittar du fler tips.

  • Se till att trycket i ditt värmesystem är ca 0,8–1,0 bar (1,2 bar vid 3 våningsplan)
  • Håll dina radiatorer i gott skick genom att avlufta de regelbundet, gärna inför varje uppvärmningssäsong.
  • Undvik att ha stora möbler eller elementskydd vid radiatorer, de förhindrar god värmespridning från dina radiatorer.
  • Den tekniska isoleringen runt rördragningen hjälper till att hålla värmen på rätt ställe och undvika värmeförluster. Därför är det viktigt att isolera rören i anslutning till värmepumpen.
  • Om du har en värmepump kopplad till ett vattenburet systen är rekommendationen från värmepumpsbranschen att inte strypa flödet via termostater utan reglera värmen via värmepumpen (ha fullt öppen eller helt stängd vid radiatorn).
  • Du kan installera styrning av olika värmesystem, till exempel genom tidsstyrning via nattsänkning, eller smart styrning som varierar temperaturen inomhus efter nivå på elpriset om du har ett timprisavtal.
  • För vattenburna system kan ackumulatortank anslutas för lagring av varmvatten från period med låga elpriser, för användning vid högre elpriser.
  • Äldre värmepumpar är ofta underdimensionerade och kräver därmed högre andel eltillsats. Ska du byta en värmepump, dubbelkolla om storleken är rätt för ditt hus.
Hjälpte informationen på sidan dig?