Hur använder jag min bergvärmepump effektivt?

En bergvärmepump är ofta dimensionerad för att täcka hela husets värmebehov men när det är riktigt kallt ute kan eltillsatsen behöva hjälpa till. Nedan listas några tips för hur du kan använda din bergvärmepump effektivt.

  • Sänk värmen tillfälligt vid låga utomhustemperaturer (när eltillsats startar sjunker verkningsgraden).
  • Fyll på köldbärarvätska i systemet vid behov.
  • Var sparsam med varmvatten vid mycket låga utomhustemperaturer.
  • Minska temperaturen några grader för ”start varmvatten”, det vill säga vid vilken varmvattentemperatur pumpen hoppar igång och börjar värma vattnet. Låter du varmvattnet svalna lite mer innan pumpen värmer upp det igen kommer detta resultera i färre kompressorstarter om du har en on/off värmepump. Dock påverkar detta hur mycket varmvatten du kan använda på en och samma gång.
Hjälpte informationen på sidan dig?