Bör jag ersätta min värmepanna med värmepump?

En värmepump skickar ut vatten med lägre temperatur än exempelvis ved- och oljepannor. Om elementen är konstruerade för högtempererat vatten och har små ytor klarar de ofta inte att hålla önskad innetemperatur om de kopplas till en värmepump. Det kan i vissa fall lösas genom att installera en fläktkonvektor, byta ut ett eller flera av elementen eller att installera fler element.

Radiatorsystem i husbyggda 1970-1984 är ofta dimensionerade för höga framledningstemperaturer från pannan. Radiatorer i hus byggda före 1970 är ofta överdimensionerade vilket medför att en värmepump ofta fungerar bra i dessa hus. Om radiatorsystemet kräver högre temperatur startar tillskottsvärmen (elpatronen) tidigare än vad som egentligen behövs. Kontrollera med installatören vad som är lämpligt för ert hus.

Om värmepumpen ersätter en ved- eller oljepanna kan ventilationen i hus med självdrag minska eftersom murstocken blir kallare. Kontrollera vindsutrymmet regelbundet efter tecken på fukt. Du kan behöva installera ett element i källaren för att ersätta överskottsvärmen som pannan tidigare bidrog med. Det kan vara bra att montera regnskydd på skorstenen, fråga sotaren om tips. Om du har en gammal oljecistern måste den åtgärdas eller rivas. Kontakta miljökontoret på din kommun för att ta bort den ur cisternregistret. Här kan du hitta kontaktuppgifter till din kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?