Vad ska jag tänka på innan jag installerar en kamin?

Fundera över vad huvudsyftet är med att installera en kamin för att kunna välja rätt sort och rätt funktioner i förhållande till eventuellt andra värmekällor.

Fundera först över vad som är ditt huvudsyfte med att installera en braskamin. Då blir det enklare att välja rätt sort och rätt funktioner, i förhållande till eventuella andra värmekällor.

Ta hjälp av energimärkningen på braskaminer och pelletskaminer. Energimärkningen gör att du inte bara kan jämföra olika braskaminer mot varandra, utan även braskaminer med till exempel pelletskaminer.

Du ska välja en kamin med rätt effekt för ditt hus och dina behov, för att få en så välfungerande uppvärmning som möjligt. Här kan installatören hjälpa till.

För att din elanvändning ska minska är det viktigt att du har ett bra styr- och reglersystem. Det gör att värmen från elementen eller värmepumpen sänks automatiskt när du eldar i kaminen.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunen beslutar både hur ofta sotning ska göras och priset för sotningen. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller din anläggning.

Hjälpte informationen på sidan dig?