Hur använder jag min luftluftvärmepump effektivt?

För att få ut så mycket som möjligt ur sin luftluftvärmepump behöver du använda den smart. Här nedan kommer några tips för dig som vill få ner din elanvändning med hjälp av en luftluftvärmepump.

 • Rengör filter regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.
 • Välj värme- eller kylläge (inte ”auto”) så minskar risk för oönskad drift.
 • Ställ in pumpen på högsta fläkthastighet så sprids luften på bästa sätt i huset.
 • Ställ luftriktningen i ett horisontellt läge, svagt lutande nedåt och ut mot öppna ytor eller trapphus för bästa värmespridning.
 • Låt det vara 2-3 grader varmare i rummet där värmepumpen sitter, och ställ elelementens termostater på några grader lägre än önskad temperatur, ca 15 grader. Då kopplas de inte på i onödan.
 • Höj hellre temperaturen på värmepumpen än att stödvärma med elelementen i vissa rum. Om det behövs, börja med att höja temperaturen på elementen längst bort från värmepumpen när det är så kallt ute att värmepumpen inte räcker till.
 • Se till att termostater på element fungerar och byt ut vid behov.
 • Använd inställningen Underhålsvärme om du är bortrest. De flesta modeller har denna funktion. Vissa modeller har fast underhållsvärme på 10 grader och vissa har ett intervall mellan 5 och 13 grader.
 • Vid flera våningsplan placeras värmepumpen med fördel på nedre plan, gärna riktad mot trapphuset.
 • Ställ dörrar på glänt (ca 1-2 dm) så att värmen sprids till samtliga utrymmen i huset (även badrum).
 • Rengör filter i inomhusdelen varannan vecka.
 • Rengör lamellerna i kondensorn (inomhusenheten) vartannat år (värmepumpsservice).
 • Rengör utomhusenheten så att luften fritt kan passera värmeväxlaren.
 • Placera ej växter eller andra föremål framför utomhusenheten.
Hjälpte informationen på sidan dig?