Hur funkar fjärrvärme?

Fjärrvärme erbjuder en bekväm värmelösning för många hem. Med reningsmöjligheter vid produktionskällan och förnybara källor som biobränslen, är det ett miljövänligt alternativ för uppvärmning.

Fjärrvärme är ofta ett enkelt sätt att värma ditt hus. Den produceras i ett fjärrvärmeverk och levereras via rörledningar i marken. En fördel är att utsläppen kan renas där värmen produceras.

Det mesta av fjärrvärmen produceras av förnybara råvaror, men det finns lokala skillnader. En stor del kommer från biobränslen, men även från sopförbränning och överskottsvärmen från exempelvis industrier.

Hjälpte informationen på sidan dig?